Sheila Scott

1910 - 1960


Go to the full MacTutor biography