Ivan Vsevolodovich Meshchersky

1859 - 1935


Go to the full MacTutor biography