Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya

1922 - 2004


Go to the full MacTutor biography